Verwacht je dat de klimaattop COP26 een succes wordt?

Rebecca Wörner: “Laten we hopen van wel!” Louise Kranenburg: “Ik ben een optimist, anders zou ik dit werk niet doen. Maar ik lig wakker van berichten dat overheden volgens de huidige plannen meer dan dubbel zoveel CO2 uitstoten tot 2030 dan zou mogen volgens een 1,5 graden pad.” Daan Spaargaren: “Overheden zijn verworden tot de grote achterlopers wat betreft doortastend klimaatbeleid. De uitspraken van rechters die ze daarop wijzen getuigen daarvan. Er is geen (juridische) legitimiteit meer om achter te blijven lopen. Als dat besef enigszins doordringt wordt COP26 een succes.”

‘Overheden zijn verworden tot de grote achterlopers wat betreft doortastend klimaatbeleid. Daar is geen (juridische) legitimiteit meer voor. Als dat besef doordringt wordt COP26 een succes.’

Daan Spaargaren

Arian Borgers: “Ligt eraan hoe je succes definieert. Aan de ene kant is het zorgwekkend om te zien dat we op basis van de plannen van veel overheden die tot nu toe zijn ingediend niet de gewenste beperking in de stijging van de temperatuur gaan halen. Aan de andere kant, als de bijeenkomst ertoe leidt dat er nieuwe toezeggingen worden gedaan die uiteindelijk bijdragen aan het behalen van de doelen van Parijs, dan zie ik dat als succes. Ik hoop er met name op dat er stappen worden gezet om ontwikkelingslanden te helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering én met duurzame ontwikkeling van die landen zelf.” Simona Kramer: “Een stap vooruit zou al zijn als overheden actiepunten aangeven in ‘2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis’ van The Investor Agenda en deze implementeren.”

‘Ik lig wakker van berichten dat overheden volgens de huidige plannen meer dan dubbel zoveel CO2 uitstoten tot 2030 dan zou mogen volgens een 1,5 graden pad.’

Louise Kranenburg