COLUMN


Beleggen in de spotlights

Ger Jaarsma

Voorzitter Pensioenfederatie

De recente berichten van pensioenfondsen die aankondigen om hun fossiele beleggingen van de hand te doen, zet de discussie rondom beleggingen in de spotlights. Zo bereiken de dilemma’s aan de bestuurstafel de deelnemers die aan de ontbijttafel het nieuws scannen. Als je niet doorklikt naar de artikelen maar alleen de koppen ziet, lijkt de discussie zich te verengen tot ‘in fossiel of niet’. Terwijl keuzes maken rond verantwoord beleggen zoveel meer is dan dat.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is nooit een simpele zaak van tick the box. Ik heb in mijn inwerktijd als voorzitter van de Pensioenfederatie veel mensen gesproken over dit onderwerp. Wat me opviel is dat hetgeen in discussies tegenover elkaar wordt gesteld, vaak in elkaars verlengde ligt. Zoals bedrijven uitsluiten en rendement behalen. Dit kan prima samengaan, mits je let op voldoende spreiding zodat je risico beheersbaar blijft. Nog een vermeende tegenstelling: uitsluiten en engagement voeren, dus druk uitoefenen als aandeelhouder om bedrijven te bewegen zich te verbeteren. Dat ligt ook in elkaars verlengde; wie bedrijven uitsluit, sluit engagement niet uit. Dat engagement zal zich verleggen, verderop in de keten of elders. Is verantwoord beleggen risicovoller? Niet meer of minder dan gewoon beleggen, voor zover dat nog bestaat. Verantwoord beleggen is mainstream geworden en heet eigenlijk gewoon: beleggen. Sterk is dat we als pensioenfondsen samen optrekken binnen de financiële sector. Recent is het eerste voortgangsrapport op het Klimaatcommitment gepubliceerd. Daarin staat hoe ver de 50 financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, zijn met hun belofte om CO2-uitstoot te gaan meten en rapporteren, en met het opstellen van actieplannen om de voetafdruk terug te dringen en zo Paris-aligned worden. Ook werken Nederlandse pensioenfondsen samen met andere investeerders wereldwijd om bedrijven over te halen om verduurzaming te versnellen. In onze sectorsheet kun je zien dat fors wordt geïnvesteerd in de nationale en internationale energietransitie en de innovatie daaromheen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ik ben trots op deze sector, want ieder pensioenfonds doet het op een eigen manier, maar ik zie een gemeenschappelijke ambitie en drive die je niet zomaar in elke sector tegenkomt.

Ger Jaarsma Voorzitter Pensioenfederatie