Hoe gaat de betrokkenheid van de deelnemers bij verantwoord beleggen zich ontwikkelen?

Daan Spaargaren: “Dat hangt van de pensioenfondsen af. Als ze open zijn over wat goed gaat en wat niet goed gaat, als ze duidelijke keuzes maken en deze keuzes uitleggen, en als ze de opvatting van deelnemers serieus nemen, dan raken deelnemers en gepensioneerden betrokken. Als verantwoord beleggen als greenwashing en marketing wordt omarmd, dan verwijderen pensioenfondsen zich van hun achterban. De opvatting dat deelnemers en gepensioneerden zich niet interesseren voor duurzaamheid en verantwoord beleggen is ernstig achterhaald.” Louise Kranenburg: “De betrokkenheid wordt groter omdat deelnemers zich ook steeds meer uitspreken over verantwoord beleggen. Daarnaast doen pensioenfondsen ook vaker onderzoeken naar de voorkeuren van deelnemers, soms in combinatie met een risicobereidheidsonderzoek. Wij doen dit onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Hun wetenschappelijke aanpak stelt ons in staat echte deelnemerspreferenties te meten en corrigeert bijvoorbeeld of deelnemers ‘sociaal wenselijke antwoorden’ geven. Het is de verantwoordelijkheid van een pensioenfonds om deelnemersvoorkeuren grondig te onderzoeken. Het is van belang daarin niet alleen de meningen van de meest vocale deelnemers mee te nemen. “ Rebecca Wörner: “Door groeiende aandacht voor beleggingen van pensioenfondsen -dit thema wordt steeds meer in de media besproken - zal het besef van deelnemers dat deze kwestie hen ook aangaat steeds groter worden. Er ligt een belangrijke taak voor pensioenfondsen om deelnemers te informeren, en hen de mogelijkheid te bieden om van zich te laten horen. Verschillende fondsen maken gebruik van deelnemersonderzoeken om te toetsen hoe zij tegen bepaalde maatschappelijke kwesties aankijken. Het is belangrijk om hierin te blijven innoveren – o.a. om ervoor te zorgen dat ook jongere leeftijdscohorten worden bereikt.”

‘Ik verwacht dat deelnemers meer geïnteresseerd raken in verantwoord beleggen. Ook vanwege het nieuwe pensioencontract, waarbij mensen een ‘eigen potje’ hebben.’

Arian Borgers

Simona Kramer: “Persoonlijk hoop ik dat het meer de vorm van een dialoog krijgt. Door actief en open in gesprek te gaan met aangesloten ondernemingen en deelnemers kan je van elkaar leren en veel makkelijker uitdagingen bespreken. En ook meer concreet te weten komen wat de deelnemers belangrijk vinden. Deze communicatie en input is ontzettend waardevol en helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het MVB-beleid.” Arian Borgers: “De betrokkenheid gaat meer worden. Ik verwacht in eerste instantie uitgebreidere deelnemersonderzoeken, die wat meer wetenschappelijk zijn ingestoken zodat bestuurders betere beslissingen kunnen nemen op basis van de resultaten. Ik verwacht ook dat in deze onderzoeken steeds meer wordt ingezet op het meenemen van de deelnemer. Daarnaast verwacht ik dat deelnemers zelf nog meer geïnteresseerd raken in verantwoord beleggen. Niet in de laatste plaats vanwege het nieuwe pensioencontract, waardoor mensen een ‘eigen potje’ hebben en zich daardoor wellicht meer betrokken voelen bij de beleggingen. Er is ook wat druk vanuit wet- en regelgeving. Maar dat laat veel ruimte voor interpretatie. Daarom denk ik dat de eerder genoemde factoren meer van invloed zijn.”

‘De opvatting dat deelnemers en gepensioneerden zich niet interesseren voor duurzaamheid en verantwoord beleggen is ernstig achterhaald.’

Daan Spaargaren