Gaat beleggen volgens de SDG’s toenemen?

Louise Kranenburg: “Ja, ik zie dat SDG’s meer worden meegenomen in beleggingskeuzes, maar ook in de inzet van andere ESG-instrumenten, zoals stemmen en engagement. Pensioenfonds Detailhandel heeft als doelstelling om eind 2022 zoveel mogelijk van de portefeuilles in te richten volgens onze SDG-methodiek. Dat betekent dat de bijdrage aan vier door ons geprioriteerde SDG’s centraal staat in onze ‘custom benchmarks’. Eind 2021 committeren we bovendien 300 miljoen euro aan directe impact investeringen die bijdragen aan die vier SDG’s. Tegelijkertijd zijn niet alle SDG’s even geschikt om beleggingskeuzes op te baseren. We integreren daarom de doelstellingen voor SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten, ook in onze stemprincipes. De SDG’s staan al enige tijd centraal in ons engagementbeleid. Door beleggingskeuzes te combineren met andere acties, zetten we onze instrumenten zo effectief mogelijk in.” Arian Borgers: “Ik denk van wel, de SDG’s zijn maatschappelijke doelen die moeten zorgen voor een leefbare wereld op de lange termijn. En dat is ook wat pensioenfondsen voor hun deelnemers willen: een goed pensioen in een leefbare wereld. Steeds meer fondsen koppelen dan ook hun MVB-beleid aan de SDG’s en zijn op zoek naar manieren om dit te implementeren. Dat lijkt ook echt te gaan gebeuren: als je alleen al kijkt naar de sterke stijging in het aantal financiële producten zoals benchmarks die gericht zijn op de SDG’s, dan is dat een duidelijk teken dat beleggers hierin geïnteresseerd zijn.” Daan Spaargaren: “Ja, dit gaat toenemen. Er zal veel aandacht besteed worden aan beleggingen die verband houden met SDG’s. Dat betekent overigens niet dat er meer wordt belegd in ondernemingen die bijdragen aan het behalen van de SDG’s.”

‘Dat is ook wat pensioenfondsen voor hun deelnemers willen: een goed pensioen in een leefbare wereld.’

Arian Borgers

Simona Kramer: “Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Het beleggen volgens SDG’s als een tool om de focus op MVB-beleid te versterken, en voor communicatiedoeleinden, zal waarschijnlijk toenemen. Als het zuiver gaat om beleggen volgens de SDG’s, heb ik wel mijn twijfels. De reden hiervoor is dat algemene methodologie die bijdraagt aan de meting van SDG’s ontbreekt. Tegelijkertijd is er gebrek aan data die zowel positieve als ook negatieve bijdrage aan de SDG’s meet. Daarnaast is er nog de complexiteit van beleggingen. Het wordt steeds belangrijker te bepalen wanneer iets bijdraagt aan de SDG’s. Om een voorbeeld te noemen: beleggen in zonne-energie wordt vaak gezien als bijdrage aan SDG 13 ‘Klimaatactie’. Inmiddels wordt deze sector en de keten erachter steeds vaker gelinkt aan mensenrechtenschendingen en dwangarbeid. Kunnen we beleggingen in zonne-energie nog steeds als bijdragen aan SDG’s bestempelen? Deze vraagstukken maken beleggen volgens SDG’s best lastig.” Rebecca Wörner: “De SDG’s vormen een raamwerk dat ons helpt om in een gezamenlijke taal over maatschappelijke uitdagingen en doelen te praten. Om deze doelen te bereiken is veel publiek en privaat geld nodig. Zo’n universeel raamwerk zorgt voor coherentie. In dit opzicht is het heel nuttig als investeerders wereldwijd inzichtelijk maken hoe zij aan de SDG’s bijdragen. Meer investeringen die bijdragen aan de SDG’s zijn ook hard nodig. De ‘financing gap’ is door Covid-19 alleen maar groter geworden, zie bijvoorbeeld dit rapport van de OESO. Uit dit rapport blijkt dat vooral de armste ontwikkelingslanden de dupe zijn: na de COVID-19-crisis herstelden de financiële markten zich relatief snel. De armste ontwikkelingslanden hebben echter geen binnenlandse financiële systemen om reserves aan te leggen. Zonder sterke lokale kapitaalmarkten worden ontwikkelingslanden geconfronteerd met toenemende concurrentie om internationale financiering. Dit vergroot de bestaande ongelijkheden alleen maar meer. Ontwikkelingslanden bezitten minder dan 20% van het wereldwijde financieel vermogen, maar vertegenwoordigen 84% van de wereldbevolking. Meer investeringen in SDG’s moet wel gepaard gaan met een paar randvoorwaarden. Juist omdat de SDG’s algemene bekendheid genieten, ligt ‘SDG-washing’ op de loer. Er is geen universeel ‘stappenplan’ voor beleggingen in SDG’s. Wat de één als belegging in een SDG ziet, is voor de ander niet groen of duurzaam genoeg. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe diep de SDG’s worden geïntegreerd in het investeringsproces. En hoe goed de data zijn die worden gebruikt om te zeggen dat er in SDG’s is geïnvesteerd.”

‘Meer investeringen die bijdragen aan de SDG’s zijn hard nodig. De ‘financing gap’ is door Covid-19 alleen maar groter geworden.’

Rebecca Wörner