Welke ontwikkeling is dominant als het gaat om verantwoord beleggen?

Daan Spaargaren: “Samenwerkingsverbanden en wetgeving. Deze ontwikkelingen zijn dominant, maar dragen niet per definitie bij aan beter verantwoord beleggen.” Rebecca Wörner: “Voorop staat dat er in feite geen verschil zou moeten zijn tussen ‘beleggen’ en ‘verantwoord beleggen’. Laatstgenoemde zou niet als bijzondere of aparte vorm van beleggen moeten worden beschouwd. Iedere institutionele belegger draagt de verantwoordelijkheid om op een verantwoorde wijze te beleggen, en negatieve effecten op mens, milieu en maatschappij zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit streven wordt wereldwijd door steeds meer beleggers expliciet erkend, bijvoorbeeld doordat zij de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekenen. Wat mij betreft is de ontwikkeling van ESG-data heel belangrijk: ESG-ratings verschillen erg van elkaar. Dit roept de vraag op hoeveel deze data zeggen. Nieuwe (EU-) wetgeving zal hopelijk zorgen voor meer duidelijkheid en conformiteit van duurzaamheidsinformatie. Daarnaast is er nog een andere belangrijke rol voor de wetgever weggelegd: de middenmoot van bedrijven gaat pas echt bewegen als er duidelijkere sturing of zelfs dwang komt , zoals in de vorm van boetes, CO2-beprijzing.”

‘Voorop staat dat er in feite geen verschil zou moeten zijn tussen ‘beleggen’ en ‘verantwoord beleggen’

Rebecca Wörner

Simona Kramer: “Een dominant onderwerp in 2021 was wetgeving en dan voornamelijk regelgeving vanuit de EU omtrent sustainable finance. Om heel specifiek te zijn; de EU Sustainable Finance Reporting Disclosure (SFDR) heeft een grote shift met zich meegebracht. Hoewel de naam van de wetgeving kan suggereren dat het alleen om rapportage gaat, is SFDR uiteindelijk veel breder dan dat. Om SFDR-compliant te zijn is het nodig om beleidsstukken, due diligence systemen, processen, specifieke ESG-data en reporting tools te ontwikkelen. Een andere ontwikkeling laat zien dat er steeds meer standaarden en guidelines op het gebied van verantwoord beleggen worden ontwikkeld. De uitdaging hierbij is dat het steeds complexer wordt een overzicht te creëren van hoe de verschillende standaarden, wetgeving en frameworks met elkaar verbonden moeten worden. Maar ook wat de verschillen zijn en uiteindelijk wat van een pensioenfonds verwacht wordt en wat verplicht is.” Louise Kranenburg: “De meest dominante ontwikkeling is dat pensioenfondsen en andere asset owners steeds duurzamer willen beleggen. Meer wet- en regelgeving, of databeschikbaarheid, zorgt wellicht voor een extra zetje, maar het begint echt met de wens en de overtuiging van pensioenfondsen om meer verantwoord te beleggen.” Arian Borgers: “Ik denk dat pensioenfondsen en hun belanghebbenden steeds meer willen bereiken op het gebied van verantwoord beleggen en dat wet- en regelgeving eraan bijdraagt dat moeilijke keuzes sneller gemaakt worden tijdens de implementatie. Je ziet dat partijen steeds meer willen doen om uiteenlopende redenen zoals deelnemersvoorkeuren, bevindingen uit ESG-due diligence en financieel risicomanagement. Ik denk dat de aangekondigde wet- en regelgeving rondom transparantie en rapportagestandaarden bijdraagt aan een versnelling in implementatie van verantwoord beleggen zodat beleid ook echt uitgevoerd wordt: ‘walk the talk’.”

‘Meer wet- en regelgeving of data zorgt wellicht voor een extra zetje, maar het begint echt met de overtuiging van pensioenfondsen.’

Louise Kranenburg