Welk maatschappelijk thema gaat straks spelen op de bestuurstafels van institutionele beleggers?

Daan Spaargaren: “Klimaatverandering, denk aan uitsluiting van fossiele olie- en gasbedrijven. En biodiversiteit.” Louise Kranenburg: “Klimaat zal het gesprek de komende jaren blijven domineren net als de sociale aspecten van klimaatverandering en de energietransitie. Daarnaast zijn voor ons belangrijke thema’s: arbeidsomstandigheden, mensenrechten, en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Die thema’s veranderen eigenlijk niet, maar de issues die ermee gepaard gaan wel.” Arian Borgers: “Klimaatverandering blijft onverminderd belangrijk omdat het maatschappelijk zo sterk speelt en er nog zoveel staat te gebeuren. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op CO2-intensiteit van beleggingen omdat er steeds meer data over beschikbaar komt. Daarnaast verwacht ik meer aandacht voor mensenrechtenschendingen in de gehele waardeketen, wat voortkomt uit ESG-due diligence volgens de OESO-richtlijnen.”

‘Ik verwacht meer aandacht voor mensenrechtenschendingen in de waardeketen, wat voortkomt uit ESG-due diligence volgens de OESO-richtlijnen.’

Arian Borgers

Simona Kramer: “Ik verwacht dat klimaat ‘is here to stay’. Voor een deel verbonden aan klimaat, zal het onderwerp biodiversiteit in de loop van de tijd meer aandacht krijgen. Op de middellange termijn, in de context van het ontwikkelen van een EU Social Taxonomy, vermoed ik, dat “S-thema’s” ook meer bestuurlijke aandacht zullen krijgen.” Rebecca Wörner: “De klimaatcrisis: hier zijn institutionele beleggers al veel mee bezig, en dit wordt in de komende jaren alleen maar meer.”

‘Het onderwerp biodiversiteit zal meer aandacht krijgen, dat is deels verbonden aan klimaat.’

Simona Kramer