Gaan pensioenfondsen meer samenwerken of zich juist meer van elkaar gaan onderscheiden qua verantwoord beleggen?

Louise Kranenburg: “Ik hoop samenwerken! Zeker op thema’s die ons allen raken, en waar we dezelfde belangen hebben. Natuurlijk blijft er dan voldoende ruimte voor elk pensioenfonds om eigen afwegingen te maken, ook ingegeven door de manier van beleggen. Mooie samenwerkingsinitiatieven waar we bij betrokken zijn het Dutch Engagement Network (DEN) en GREEN, het Global Real Estate Engagement Network.” Arian Borgers: “Een beetje van allebei, ik hoop vooral op meer samenwerking. Ik zie dat fondsen thema’s kiezen die aansluiten bij de achterban. Maar ook dat er veel overlap is tussen de thema’s. Zo zie je mensenrechten, gezondheid en klimaatverandering vaak terugkomen. Er lijkt ruimte genoeg voor samenwerking, bijvoorbeeld via engagement initiatieven.”

Samenwerking kan waar het nuttig is, maar onderscheid is essentieel. Pensioenfondsen hebben geen eenvormige achterban. Dus het zou vreemd zijn als ze hun beleggingen en hun beleid eenvormig inrichten.

Daan Spaargaren

Rebecca Wörner: “Wat mij betreft is samenwerking heel belangrijk ten aanzien van verantwoord beleggen. Kennisuitwisseling en het delen van best practices helpt enorm. Verder denk ik dat de basis van verantwoord beleggen steeds meer coherent wordt door wetgeving en samenwerkingsinitiatieven, maar dat fondsen beleggingskeuzes op verschillende manieren blijven invullen. Bijvoorbeeld in de vorm van impactthema’s die passen bij het karakter en achterban van het pensioenfonds.” Daan Spaargaren: “Samenwerking kan waar het nuttig is, maar onderscheid is essentieel. Pensioenfondsen hebben geen eenvormige achterban. Dus het zou vreemd zijn als ze hun beleggingen en hun beleid eenvormig inrichten.” Simona Kramer: “Ik denk dat er meer samengewerkt zal worden. Het IMVB-convenant heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Samenwerken en samen optrekken zie ik ook in andere gremia. De bereidheid om informatie en ervaring te delen is ook gebruikelijk geworden. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Want door de complexiteit van wetgeving en de aard van MVB-issues is de kans van slagen als je het alleen moet doen, relatief klein. Hierbij wel een disclaimer: het nieuwe pensioenstelsel kan de aard en manier van samenwerken veranderen.”

‘Ik denk dat er meer samengewerkt zal worden en het IMVB-convenant heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De bereidheid om informatie en ervaring te delen is gebruikelijk geworden.’

Simona Kramer