Wat heeft meer potentie als het gaat om verantwoord beleggen: passief beleggen of actief beleggen?

Daan Spaargaren: “Actief beleggen, of passief beleggen met een actieve component: selectie van aandelen.” Rebecca Wörner: “Combinatie van beiden. Passief beleggen en duurzaamheid gaan prima samen als er duidelijke en scherpe randvoorwaarden worden geformuleerd.” Simona Kramer: “ESG-integratie in passieve strategieën heeft zich in de laatste tijd enorm ontwikkeld. Paris-aligned of groene ‘layovers-strategieën’ of strategieën met focus op bepaalde SDG’s zijn inmiddels grootschalig beschikbaar. Daar komt nog bij dat passieve strategieën kostenefficiënt zijn. Het nadeel is dat deze strategieën zijn gebaseerd op ESG-data; implementatie van de SFDR heeft laten zien dat ESG-data best veel uitdagingen kennen. Een belangrijk onderscheidend element is ook of een belegger in een fonds belegt of in een gesegregeerd mandaat. In een fonds kan men minder invloed uitoefenen en daardoor kan het ook moeilijker zijn bepaalde MVB-doelen te halen. Om MVB-doelen echt te bereiken zijn waarschijnlijk actieve strategieën die op maat zijn ontwikkeld, effectiever. Pensioenfondsen kunnen een stap verder met ESG-integratie en veel concreter ESG-doelen uitwerken, die wellicht ook wat meer niche-gericht zijn. Actieve strategieën bieden meer ruimte voor het aanbrengen van focus. Dit kan worden versterkt door engagement en door stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.”

‘Als je kiest voor passief vermogensbeheer tegen een bepaalde benchmark is dat ook een actieve keuze die je moet verantwoorden.’

Arian Borgers

Louise Kranenburg: “Om als belegger doelen te behalen in de reële economie moet de vraag zijn: wat is de impact die we als belegger hebben? Dat is namelijk niet hetzelfde als de impact van alle ondernemingen waarin we beleggen bij elkaar opgeteld. Daarom onderscheiden we in onze doelstellingen directe en indirecte impact. Wij zijn een passieve belegger, we creëren op-maat-gemaakte indices en leggen de nadruk op actief aandeelhouderschap. Zo hebben we indirect impact op de reële wereld en behalen we daar onze doelen op bijvoorbeeld CO2-reductie. Een actieve benadering is nodig om ook onze doelstellingen die directe impact sorteren te behalen: het selecteren van impact beleggingen, meer beleggen in green bonds, en gerichter engagement en stemmen uitvoeren.” Arian Borgers: “Ik vind elke keuze die wordt gemaakt een actieve keuze; als je kiest voor passief vermogensbeheer tegen een bepaalde benchmark is dat ook een actieve keuze die je moet verantwoorden. Verder denk ik dat de pensioensector voor een deel moet blijven beleggen in bedrijven die op dit moment niet het meest duurzaam zijn; om vervolgens in te zetten op actief aandeelhouderschap, via engagement en stemmen. En dat daarnaast moet worden ingezet op beleggen in oplossingen. Door die twee te combineren, kan je denk ik het meeste bereiken.”

‘Actieve strategieën bieden meer ruimte voor het aanbrengen van focus. Dit kan worden versterkt door engagement en door stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.’

Simona Kramer