Wat zie je als de belangrijkste ontwikkelingen in engagement?

Simona Kramer: “In de Nederlandse context, is dat volgens mij, dat het uitvoeren van engagement gefocust op OESO-richtlijnen en de VN-Principes voor Bedrijfsleven en mensenrechtenschenders. Tot nu toe lag de focus heel erg op UN Global Compact, maar het IMVB-convenant verwacht van pensioenfondsen dat ze breder kijken. Buiten de puur Nederlandse context, en ook mede dankzij de Covid-19 pandemie, is er meer aandacht voor de S-onderwerpen van ESG, zoals gezonde arbeidsomstandigheden en human capital. Biodiversiteit krijgt ook steeds meer tractie, hoewel dit nog een redelijk nieuw onderwerp is voor beleggers. Ook op dit gebied zijn er uitdagingen. Meten van vooruitgang van engagement en het succes van engagement blijft lastig. Het koppelen van engagement en stemmen is uitdagend, vooral als het engagement door een externe dienstverlener wordt uitgevoerd. Voor de toekomst hoop ik dat er meer engagement met focus op de afspraken die in Parijs zijn gemaakt zal zijn. En dat meten van vooruitgang hierop wordt ontwikkeld.” Louise Kranenburg: “De samenwerking neemt toe, en in die samenwerking wordt engagement naar overheden steeds belangrijker. Daarnaast zien we engagement meer in de publieke ruimte -en niet achter gesloten deuren- doordat resultaten worden gepubliceerd en voortgang van ondernemingen door publieke benchmarks wordt bijgehouden. Dat zien we al langer bij het Platform Living Wage Financials en de Climate Action 100+ benchmark.”

‘Engagement komt meer in de publieke ruimte; resultaten worden gepubliceerd en voortgang van ondernemingen wordt door publieke benchmarks bijgehouden.’

Louise Kranenburg

Rebecca Wörner: “Grote samenwerkingsverbanden: bij de Climate Action 100+ zijn zo’n 600 investeerders en vermogensbeheerders aangesloten. Dat zet kracht bij engagement. De grootste uitdaging is engagement met bedrijven buiten ontwikkelde landen.” Daan Spaargaren: “Het stellen van duidelijke doelstellingen, strakke tijdlijnen, en uitsluiting als consequentie wanneer de doelstellingen niet binnen de tijdlijn zijn behaald. Daarnaast: meer openheid over engagement naar deelnemers en gepensioneerden.”

‘Het stellen van duidelijke doelstellingen en strakke tijdlijnen. En uitsluiting als consequentie wanneer de doelstellingen niet binnen de tijdlijn zijn behaald.’

Daan Spaargaren