MEI 2022

Welkom!

De Wet toekomst pensioenen is nu bekend en pensioenfondsbesturen kunnen (verder) aan de slag. In dit magazine vertellen vier bestuurders over hun afwegingen en plannen. Zo wordt duidelijk hoe sterk pensioenfondsen onderling verschillen vanwege hun deelnemers, en hoe dat de aanpak en keuzes bepaalt. Veel leesplezier!