DECEMBER 2019

Welkom!

In deze uitgave voor onder de kerstboom komen veel mensen uit de sector zelf aan het woord. We hebben ze gevraagd kleuring te geven aan onderwerpen uit de Agenda 2020 van de Pensioenfederatie, die je ook via dit magazine kunt inzien. Zo lees je over pensioen voor ZZP’ers, waarvoor nu in de cultuursector een pilot wordt voorbereid, over hoe invulling wordt gegeven aan zorgplicht en hoe een uitvoerder en een pensioenfondsbestuur daadwerkelijk komen tot een lange termijn strategie op basis van trendanalyse.

We wensen je veel leesplezier en ontspannen feestdagen!