INTERVIEW


Eerste Kamer

De nieuwe pensioen-woordvoerders

Er zijn nieuwe pensioenwoordvoerders in de Eerste Kamer. We hebben hen gevraagd zichzelf voor te stellen. Hieronder hun inzending. Waar willen ze hun tanden in zetten en wat zouden zij hebben ingebracht als ze bij de onderhandelingen voor een pensioenakkoord aan tafel hadden gezeten?

Peter Ester, Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie

“Pensioen is te belangrijk om uit te besteden aan een kleine kring van pensioenexperts. De media spelen een prima rol als het gaat om het duiden van de grote pensioenthema’s.”

"Ik ben inmiddels acht jaar lid van de Eerste Kamer – prachtig werk trouwens – en ben gedurende deze periode woordvoerder Pensioen voor de ChristenUnie. Een solidaire verhouding tussen oudere en jongere generaties is voor mij en mijn partij bepalend in het pensioendebat.

Carla Moonen, Eerste Kamerlid voor de D66

“Door dit akkoord wordt het pensioenstelsel persoonlijker en robuuster, met mogelijkheden tot behoud van vormen van solidariteit en met behoud van verplichtstelling aan een fonds."

"Binnen de fractie van D66 in de Eerste Kamer was ik de degene met ervaring in de pensioensector. Zowel bestuurlijk, als voorzitter van een groot pensioenfonds, als ambtelijk in mijn rol als plaatsvervangend directeur bij de Inspectie der Rijksfinanciën waar ik ook de pensioenen in mijn portefeuille had.

Roel van Gurp, Eerste Kamerlid voor Groen Links

"Voor veel mensen zijn deze vragen: wanneer kan ik stoppen met werken en hoe waardevast is mijn pensioen? logischerwijs het belangrijkst."

“In de aanloop naar de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer hebben we in de beoogde nieuwe Kamerfractie van GroenLinks gesproken over de taakverdeling. Ik vond het eervol én een grote verantwoordelijkheid dat mij het woordvoerderschap over de pensioenwetgeving werd toebedeeld. Ik heb graag ja gezegd, omdat dit dossier precies past in het bredere pakket van Sociale Zaken, waarvoor ik graag woordvoerder wil zijn. Maar ik realiseerde me tegelijkertijd dat ik flink aan de bak zou moeten.


Ria Oomen, Eerste Kamerlid voor het CDA

“Ik maak me echt zorgen. We hebben een nieuw pensioenakkoord dat we moeten verdedigen en tegelijkertijd nemen we maatregelen die het vertrouwen niet vergroten.”

"Met pensioenen houd ik me al heel lang bezig. In de jaren tachtig deed ik pensioenen voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Ik herinner me een debat samen met Erwin Nypels, Tweede Kamerlid voor D66, over de invoering van deeltijdpensioen bij de overheid. Dat was mede bedoeld als werkgelegenheidsoplossing Later, in het Europese Parlement, was ik ook pensioenwoordvoerder. En nu in de Eerste Kamer doe ik het pensioendossier opnieuw, samen met collega Peter Essers en Niek Jan van Kesteren.

Pim van Ballekom, Eerste Kamerlid voor de VVD

“In mijn maidenspeech heb ik ook aangegeven dat ik bijvoorbeeld het functioneel leeftijdsontslag echt niet meer van deze tijd vind.”

“Wat mijn eerste gedachten waren toen duidelijk werd het pensioendossier aan mij werd toebedeeld? Nou, dat kwam niet geheel als verrassing. De leden van de fractie kijken naar je arbeidsverleden en maatschappelijke ervaring en in goed onderling overleg worden dan de taken verdeeld. Zoals je weet heb ik enkele jaren bij pensioenuitvoerder APG gewerkt, dus het verzoek het pensioendossier onder mijn hoede te nemen was een logische.

Gom van Strien, Eerste Kamerlid voor de PVV

“Ik vind dat we moeten proberen het pensioenverhaal simpel te houden zodat het aan de meerderheid is uit te leggen.”

“De afgelopen 8 jaar ben ik woordvoerder Financiën geweest voor de PVV in de Eerste kamer. De pensioenproblematiek ligt zowel op het terrein van Sociale Zaken als op het terrein van Financiën. Daarom vond de afgelopen jaren binnen onze fractie al een goede afstemming plaats tussen de woordvoerders van Sociale Zaken (waarbinnen de pensioenportefeuille valt) en Financiën. De afgelopen jaren heb ik ook bij vrijwel alle Algemene Financiële Beschouwingen in niet mis te verstane bewoordingen de pensioenproblematiek aan de orde gesteld. Nu onze fractie wat kleiner is, doe ik zowel Sociale Zaken als Financiën. De pensioenportefeuille doe ik daarom nu met extra enthousiasme.