COLUMN


Met mijn neus in de boter

Shaktie Rambaran Mishre
Voorzitter Pensioenfederatie

Heugelijk nieuws deze week! Na bijna 10 jaar onderhandelingen over de aanpassing van ons pensioenstelsel, ligt er dan eindelijk een breed gedragen akkoord. Ik viel wat dat betreft met mijn neus in de boter toen ik een half jaar geleden als voorzitter van de Pensioenfederatie aantrad. Ik heb de discussie van dichtbij mogen meemaken en namens - en vooral samen met - de pensioenfondsen onze inbreng mogen leveren voor wat betreft de uitvoeringsvraagstukken.

Want het akkoord staat, maar er is nog veel werk aan de winkel. De stuurgroep die in het leven is geroepen om met de uitwerking aan de slag te gaan, krijgt nog een hele kluif. De overgang naar een nieuw contract, het afschaffen van de doorsneesystematiek en compensatie van de groepen die daarbij geraakt worden. Om maar even drie uitdagingen te noemen.


De taak en inzet van de pensioenfondsen is om bij al dit soort vraagstukken een evenwichtige afweging te maken tussen de belangen van alle groepen deelnemers, zodat alle generaties de meerwaarde van het stelsel herkennen. Dat mensen begrijpen hoe het werkt, dat er straks écht geld voor hen is, en hoeveel ze dan kunnen verwachten. Want dat is belangrijk voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel.


De Pensioenfederatie wil daaraan haar bijdrage leveren. We gaan adviseren over of het nieuwe systeem juridisch houdbaar is, of het uitvoerbaar is, of het tot een goed pensioenresultaat leidt maar vooral of en hoe het uitlegbaar is. Allemaal inhoudelijk voer voor de experts, die we gelukkig volop in de startblokken hebben staan.


Mooi aan het nieuwe contract is dat de goede onderdelen van het huidige stelsel worden behouden: de collectiviteit, die zorgt voor lage beleggings- en uitvoeringskosten, waardoor zoveel mogelijk van elke euro premie terecht komt bij de deelnemers. Een levenslang pensioen blijft bestaan evenals de risicodeling.


In het nieuwe stelsel zullen de pensioenuitkeringen meer met de economie meebewegen en veranderen de regels over de aan te houden buffers. Dit betekent dat sneller - en daarmee beter uitlegbaar - kan worden geïndexeerd - of verlaagd, als dit aan de orde is. Voor de meer dan 1 miljoen deelnemers bij fondsen die met het oude stelsel waarschijnlijk in 2020 hadden moeten verlagen, valt die verlaging nu lager uit of hoeft die helemaal niet meer te worden doorgevoerd. Al met al een mooi resultaat.


Shaktie Rambaran Mishre

Voorzitter Pensioenfederatie