COLUMN


Alle hens aan dek

Shaktie Rambaran Mishre

Voorzitter Pensioenfederatie

De wereld is momenteel verbonden in het indammen van het coronavirus en het in zo goed mogelijke banen leiden van de economische en financiële gevolgen ervan.

De coronacrisis heeft een enorme impact op pensioenfondsen, zeker ook in combinatie met de lage rentestand, gedaalde aandelenkoersen en handelsconflicten. De crisisplannen bij de leden zijn in werking getreden, bestuursleden draaien overuren. We hebben intensief overleg met toezichthouders, ministeries en andere koepels over maatregelen waarmee we werkgevers in problemen tegemoet kunnen komen en we monitoren de impact van de financiële markten op de sector. De Pensioenfederatie heeft fysieke bijeenkomsten met leden afgelast en onderhoudt alle contacten via webinars en online vergaderingen. Jammer was dat ook enkele ‘stamppotsessies’ moesten worden uitgesteld. Bij deze sessies - waarin stamppot werd geserveerd - spraken we in kleine groepen met onze leden over diverse toekomstscenario’s om te komen tot een strategische beleidsvisie die gedragen wordt door de leden. Door op zo’n manier naar de toekomst te kijken, kunnen verschillende visies van onze leden worden betrokken. Fundamentele vragen komen aan bod, zoals de vraag: Blijft pensioen een arbeidsvoorwaarde of wordt het een financieel product? Deelnemers zien pensioen misschien steeds meer als financieel product. Niettemin zal pensioen zonder afspraken tussen werkgevers - die ook en vaak een substantieel deel van de premie inleggen – en werknemersorganisaties nooit zo’n hoog niveau bereiken als het nu heeft. Natuurlijk spreken we ook over pensioen voor alle werkenden: hoe kunnen pensioenfondsen een rol vervullen voor werkenden zonder arbeidscontract en voor zelfstandigen? Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar mensen op de arbeidsmarkt kunnen zijn. In dit magazine komen verschillende ideeën aan bod voor het verplicht stellen van pensioenopbouw voor alle werkenden. Het is goed om kennis te hebben van de ideeën die leven, niet alleen binnen, maar juist ook buiten de pensioensector. Ideeën waarmee de pensioenfondsen hun visie zullen aanscherpen en verder ontwikkelen. We zien hoe de economische situatie van dag tot dag kan veranderen. Juist nu is het goed om ook verder te kijken dan de volgende week. Ik zal daar niet meer vanuit de Pensioenfederatie bij betrokken zijn, maar ik weet zeker dat de leden deze reis samen op een goede manier voortzetten!

Shaktie Rambaran Mishre Voorzitter Pensioenfederatie