INTERVIEW


‘De sfeer is: we gaan er met z’n allen de schouders onder zetten’

‘Het pensioenstelsel scoort goed in internationale ranglijsten, maar toch is er in Nederland relatief weinig vertrouwen in het stelsel en voelen mensen zich er daardoor onzeker over. Het is belangrijk dat deelnemers weer vertrouwen krijgen in de sector’, zegt Ger Jaarsma, sinds september voorzitter van de Pensioenfederatie.

‘Ik vind het prachtig om een steentje bij te dragen aan het nieuwe pensioenstelsel’, zegt Jaarsma. De ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord volgde hij op de voet. Als voorzitter van makelaarsvereniging NVM – een functie die hij van 2016 tot 2019 bekleedde – was Jaarsma lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland. Vanuit die functie was hij lid van de SER in de periode dat het pensioenakkoord tot stand kwam. ‘Het was mooi om daarbij betrokken te zijn en er nu als voorzitter van de Pensioenfederatie verder invulling aan te geven. 1 januari 2026 is voor ons de stip op de horizon, dan moet het nieuwe pensioenstelsel er staan. En in de jaren erna is er natuurlijk ook nog heel veel te doen.’ Nauwelijks armoede onder ouderen Het vertrouwen in het pensioenstelsel vergroten, dat ziet de nieuwe voorzitter als belangrijke opgave. ‘We hebben een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Dankzij dat stelsel is er in Nederland relatief weinig armoede onder ouderen. Vergeleken met de rest van Europa en de wereld is het hier goed geregeld.’ Jaarsma stelt dat pensioenfondsen hier een grote bijdrage aan hebben geleverd. ‘Ze hebben ervoor gezorgd dat jouw inleg twee of meer keer zoveel waard geworden is, zodat er een flink bedrag klaar staat om uitgekeerd te worden als je met pensioen gaat. Fondsen doen het goed en toch is er een negatief beeld. Dat moet anders.’ Kernwaarden Dat veel pensioenfondsen al langere tijd niet kunnen indexeren, leidt bij veel mensen tot zorg. ‘Pensioenfondsen willen wel indexeren, dat is hun ambitie. Maar zoals het huidige stelsel is georganiseerd, staat de regelgeving dat voor veel fondsen nu niet toe.’ Doordat er jarenlang is gediscussieerd over wat er anders moest aan het stelsel, is het vertrouwen bij een grote groep gepensioneerden gedaald, stelt hij. ‘Nu het pensioenakkoord er is, kunnen we beginnen met vertrouwen terugwinnen, door in gesprek te gaan over het huidige stelsel, de transitie en het nieuwe stelsel. Dat moeten we met elkaar doen, de sociale partners, de pensioenfondsen en de Pensioenfederatie. In kleine stapjes, want voor veel mensen is het best ingewikkeld. De ambities van de Pensioenfederatie zijn: goed product, in goede handen en goed geregeld. Dat moeten we voor het voetlicht brengen.’

‘Pensioenfondsen willen wel indexeren, dat is hun ambitie. Maar zoals het huidige stelsel is georganiseerd, staat de regelgeving dat voor veel fondsen nu niet toe.’

Ger Jaarsma


‘Het pensioenakkoord is gesloten, de nieuwe wet is in de maak en nu gaan we met z’n allen kijken hoe we de transitie het beste kunnen vormgeven.’

‘Uitzendkrachten hebben net zo veel recht op een fatsoenlijk salaris en pensioen als vaste medewerkers.’

Ger Jaarsma

Sector in beweging Jaarsma is nog maar kort actief in de pensioensector. Maar tijdens het jaarcongres van de Pensioenfederatie heeft hij veel mensen ontmoet en inmiddels heeft hij er ook al heel wat fysieke en digitale vergaderingen op zitten. Wat is zijn eerste indruk van de sector? ‘Het is een sector in beweging. Het pensioenakkoord is gesloten, de nieuwe wet is in de maak en nu gaan we met z’n allen kijken hoe we de transitie het beste kunnen vormgeven. De sfeer is: we gaan vernieuwen voor een toekomstbestendig pensioen en we gaan er met z’n allen de schouders onder zetten.’ In zijn eerste weken als voorzitter volgde Jaarsma een driedaagse collegereeks “Sustainable finance” aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook volgde hij interne kennissessies bij de Pensioenfederatie. ‘De medewerkers van de Pensioenfederatie praten me bij over allerlei onderwerpen, zoals het nabestaandenpensioen, pensioenverdeling bij scheiding, verduurzaming en datakwaliteit.’ Maatschappelijk relevant Voor Jaarsma staat voorop dat zijn werk maatschappelijk relevant moet zijn. Zo werkte hij 14 jaar bij Kredietbank Nederland, als directievoorzitter, en was hij voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In 2016 koos hij ervoor om een paar dagen per week het voorzitterschap van een koepelorganisatie te vervullen en dit te combineren met functies op andere terreinen. Zo combineert hij het voorzitterschap van de Pensioenfederatie – 2,5 dag per week – met verschillende commissariaten. Jaarsma is commissaris bij een MBO, een sociale werkvoorziening, GGZ Friesland en een regionale omroep. ‘Allemaal non-profitorganisaties met een duidelijk maatschappelijk doel. Dat is een bewuste keuze.’ Ook is hij voorzitter van keurmerkorganisatie PayOK. PayOK toetst of ondernemingen in de uitzendbranche voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies. ‘Ik ben ervan overtuigd dat een flexibele schil nodig is om de economie goed te laten draaien, maar het mag niet zo zijn dat de flexibele schil het afvoerputje van een bedrijf is. Uitzendkrachten hebben net zo veel recht op een fatsoenlijk salaris en pensioen als vaste medewerkers.’

Ger Jaarsma (1968) is sinds 21 september 2021 voorzitter van de Pensioenfederatie. Jaarsma bekleedt enkele nevenfuncties bij maatschappelijke organisaties. Hij is voorzitter van het keurmerk Pay-OK, en commissaris bij Omrop Fryslân, ROC Friese Poort, Caparis NV en GGZ Friesland. Hij woont in Leeuwarden, is getrouwd en heeft drie kinderen in de tienerleeftijd.