UITGAVE Nº 07

APRIL 2019

Welkom!

Dit online magazine van de Pensioenfederatie gooit de ramen open. Met welke scenario’s kan een pensioenfondsbestuur rekening houden? Else Bos van DNB vertelt wat ontwikkelingen als afnemende biodiversiteit en grondstoffenschaarste voor pensioen betekenen. En actuaris van het jaar Agnes Joseph over complexe modellen en het nut van oude vuistregels. Veel leesplezier!